• Kulttuuria ja perinteitä

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

Työmaamestarin työsuhde

13.03.2018

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskukseen haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

TYÖMAAMESTARIA

Työmaamestarin tehtäviin kuuluu töidenjohtaminen kunnallistekniikan tulosalueella katuverkon hoito-, ylläpito- ja rakentamistöissä sekä vesihuoltolaitoksen tulosalueella verkostojen rakentamis- ja kunnossapitotöissä sekä osallistuminen kaupungin vikapäivystykseen.

Työmaamestari toimii kunnallistekniikan päällikön alaisuudessa ja toimii hänen sijaisenaan, sekä toimii esimiehenä kuudelle työntekijälle.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on vähintään alimman korkea-asteen yhdyskuntatekniikan opintosuunnalla suoritettu tutkinto tai aikaisempi yhdyskuntatekniikan tai tien- ja vesirakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto.

Tehtävään valittavalta edellytetään käytännön kokemusta kunnallistekniikan rakennuttamisesta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Arvostamme oma-aloitteellisuutta, kehittämishalukkuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä joustavuutta. Edellytämme hakijalta vähintään henkilöauton ajoon oikeuttavaa ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Palkkaus on kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä Pirte (Tullinkulman Työterveys Oy:n) terveyshuollon todistus terveystilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset 4.4.2018 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta osoitteessa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/172595

Lisätietoja antavat kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen puh. 0400 730 802 ja tekninen johtaja Antti Jortikka puh. 040 133 9247.

Orivesi 13.3.2018

Oriveden kaupunki
Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus

Näytä kaikki työpaikat