• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Oriveden yhteiskoulun ja lukion rehtorin virka

16.05.2018

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluissa on haettavana

 

ORIVEDEN YHTEISKOULUN JA LUKION REHTORIN VIRKA

 

Rehtorin virka täytetään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen. Viran sijoituspaikka on virantoimituksen alussa Oriveden yhteiskoulu ja lukio. Viran täytössä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.1998/986) 2 § mukaan.

 

Viran menestyksellisen hoitamisen kannalta oleellisia tekijöitä ovat hyvä henkilöstötyön ja hallinnon osaaminen, kokemus rehtorin työstä sekä hyvät vuorovaikutus- ja tiimitaidot. Lisäksi valittavalta toivotaan hyviä, käytännössä osoitettuja muutosjohtamisen taitoja, kiinnostusta ja perehtyneisyyttä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja erityisen tuen kehittämiseen sekä kokonaisnäkemystä perusopetuksen yläluokkien ja lukion johtamisesta.

 

Yhteiskoulun ja lukion rehtorin tehtävänä on vastata koulujen opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, opetussuunnitelmatyöstä, opetuksen, ohjauksen ja kasvatuksen suunnittelusta, oppilaitoksen henkilöstöjohtamisesta, taloudesta, toiminnan tuloksellisuudesta, koulun sisäisen ja ulkoisen toiminnan kehittämisestä, oppilashallinnosta, oppilashuollosta, muista hallintoasioista, koulun sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä, koulun turvallisuudesta ja järjestyksestä sekä toimivaltuuksiensa puitteissa päätöksenteosta.

 

Oriveden yhteiskoulu on Oriveden kaupungin ainoa yläkoulu, jossa on oppilaita n. 280. Lukion oppilasmäärä on n. 155. Opettajia on yhteensä 44. Oppilaitokset sijaitsevat yhteisessä koulukeskuksessa.

 

Hakuaika päättyy 30.5.2018 klo 15.00. Hakemukset tulee jättää kuntarekry.fi:n kautta.

 

Haastattelut pidetään 1.6.2018. Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolisista henkilöarviointia.

 

Virkaan valittavan on toimitettava Tullinkulman Työterveys Pirte Oy:n todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkamista sekä esitettävä nähtäväksi rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504) kuukauden kuluttua valintapäätöksen tiedoksisaannista tai muutoin valinta raukeaa.

 

Lisätietoja virasta antaa kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen p. 050-406 0383, silja.silvennoinen@orivesi.fi

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki työpaikat