• Kulttuuria ja perinteitä

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

Liikuntapäällikön virka

01.08.2017

Liikuntapäällikön virka

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden alaisella elämänlaatupalveluiden tulosalueella julistetaan haettavaksi vakinaisesti 1.10.2017 alkaen täytettävä

LIIKUNTAPÄÄLLIKÖN VIRKA

Liikuntapäällikön työtehtäviin kuuluvat liikuntapalveluiden hallinto- ja esimiestehtävät sekä käytännön toiminnasta vastaaminen. Liikuntapäällikkö toimii myös jäähalliyhtiön toimitusjohtajana. Liikuntapäällikkö vastaa elämänlaatupalveluiden tulosalueesta ja toimii elämänlaatulautakunnan esittelijänä. Liikuntapäällikön vastuut tarkentuvat syksyn aikana.

valittavalta edellytetään tehtäväkenttään soveltuva koulutus. Viranhoidon menestyksellisen hoitamisen vuoksi valittavalta odotetaan kokemusta esimies- ja hallintotehtävistä ja hyviä verkostoyhteistyötaitoja. Kokemus liikunnanohjauksesta sekä monipuolisesta yhteistyöstä eri toimijoiden välillä katsotaan eduksi. Virkaan valittavan on oltava valmis työhön myös virka-ajan ulkopuolella. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja hakumenettelyssä voidaan tarvittaessa käyttää henkilöarviointia.

Virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle Tullinkulman työterveyshuollon lääkärin todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkua.

Haastattelut pidetään viikolla 34.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 18.8.2017 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja antaa kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen, p. 050-406 0383, silja.silvennoinen@orivesi.fi

 

Näytä kaikki työpaikat