• Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Nopea junayhteys Tampereelle

Lastentarhanopettajan toimi (määräaikainen)

09.11.2017

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden alaisella varhaiskasvatuksen tulosalueella julistetaan haettavaksi määräaikainen

 

LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMI ajalle 8.1.2018 -31.7.2018.

 

Työtehtävän ensisijoituspaikkana on Aseman päiväkoti. Lisätietoja työtehtävän luonteesta antaa päivähoidon aluejohtaja Tiina Westerlund 050 345 8720.

 

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Lastentarhanopettajan toimen täytössä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen pätevyys, vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 op.

 

Toimeen valittavan on toimitettava työnantajalle Tullinkulman työterveyshuollon todistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504) ennen työsuhteen alkua.

 

Hakemukset tulee jättää 24.11.2017 klo 12.00 mennessä kuntarekry.fi kautta.

 

Tiedustelut: Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen 050 552 6246

Päivähoidon aluejohtaja Tiina Westerlund 050 345 8720

Näytä kaikki työpaikat