• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Kasvatus- ja opetusjohtajan virka

16.05.2018

Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluissa on haettavana

 

KASVATUS- JA OPETUSJOHTAJAN VIRKA

 

Viran kelpoisuusvaatimuksina ovat tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen (tai 15 opintoviikon) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus, perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, riittävä tehtäväalueen tuntemus sekä kokemusta johtamistehtävistä. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö-, tiimi- ja vuorovaikutustaitoja sekä käytännössä osoitettuja muutosjohtamisen taitoja.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja johtaa ja valvoo kasvatus- ja opetuspalvelukeskusta, johon kuuluvat opetus-, varhaiskasvatus- sekä elämänlaatupalvelut. Kasvatus- ja opetusjohtaja vastaa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Hän vastaa lasten ja nuorten lautakunnan asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kasvatus- ja opetusjohtaja vastaa palvelukeskuksensa henkilöstö-, yleis- ja taloushallinnosta sekä pedagogisesta johtamisesta. Hän toimii palvelukeskuksensa hallintopalveluiden, perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tulosaluevastaavana. Kasvatus- ja opetusjohtaja kuuluu kaupungin johtoryhmään.

 

Virka täytetään 20.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittu voi aloittaa viransijaisena jo 1.8.2018. Hakuprosessissa käytetään ulkopuolisista henkilöarviointia.

 

Viran palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Virkaan valittavan on toimitettava ennen viranhoidon alkua Työterveyshuolto Pirte Oy:n hyväksyttämä todistus terveydentilastaan.

 

Hakuaika päättyy 30.5.2018 klo 15.00.

Hakemukset tulee jättää kuntarekry.fi:n kautta.

Haastattelut pidetään 4.6.2018 ja 5.6.2018.

 

Lisätietoja virasta antavat kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, puh. 050-401 5790 tai kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen puh. 050-406 0383

 

 

Näytä kaikki työpaikat