• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)orivesi.fi


Vesihuoltolaitoksen johto
Tekninen johtaja
Antti Jortikka
040 133 9247


Toiminta-alueet, uudet sopimukset, verkostosuunnittelu
Kunnallistekniikan päällikkö
Seppo Jokinen
040 073 0802


Liitäntätyöt, verkoston rakentamis- ja kunnossapitotyöt
Työmaamestari
Aino Tuikka
040 133 9258


Vedenkäsittely, vedenottamo, vesilaitoksen vedenlaatu, vesi- ja viemärisuunnitelmat
Vesilaitoksen vastaava hoitaja / II rakennustarkastaja
Esko Mäntysaari
050 594 4491


Vesimittareiden asennukset ja vaihdot, vesilaitoksen laitosten huolto
Laitosmiehet
Pasi Hietala / 040 133 9264
Sami Rantanen / 0400 854 615


Jätevedenpuhdistamot, jätevesipumppaamot
Puhdistamonhoitaja
Markku Suhonen
050 526 4220


Laskutus, liittymän siirrot, vesimittareiden lukemat
Vesilaskutus
040 133 9131
Sähköposti: vesihuoltolaitos(at)orivesi.fi


Vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella
Vikapäivystys
040 063 0252