Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Vesilaitoksen historia

Vuonna 1927 eräiden johtomiesten toimeksiannosta ryhdyttiin puuhaamaan Oriveden kirkon­kylään vesijohtolaitosta tarkoituksella ottaa käyttövesi Aihtianjärvestä. Yrityksen toteut­taminen kuitenkin raukesi todennäköisesti hei­kon kannatuksen ja suurten kustannusten joh­dosta.

Oriveden Opistolla 1944 pidetyssä pitäjänkokouk­sessa päätettiin, että Oy Oriveden Sähkön toi­mesta teetetään tutkimus Aihtianjärvestä veden johtamiseksi kirkonkylään.

Varsin moninaisten ja vaiherikkaiden tapahtu­mien (kansalaiskokoukset, toimikunnat, tutki­mukset, suunnitelmat, koemerkinnät jne.) jäl­keen 1955 perustettiin kirkonkylään ja aseman­seudulle vesihuolto-osuuskunnat, jotka sitten yhdistyivät 1964. Vesihuolto-osuuskunta kun­nallistettiin 1973.

Vuosina 1975-76 laadittiin keskustaajaman alu­eelle vesihuollon yleissuunnitelma vedenjake­lun ja viemäröinnin ratkaisujen selvittämisek­si. samanaikaisesti käynnistettiin myös osa­yleiskaavan laatimistyö keskustaajan alueelle. Edellä mainittua yleissuunnitelmaa tarkistet­tiin v. 1981-1982.

Vuonna 1981 tehtiin hydrogeologinen selvitys Yröskankaan, Karhunotkon ja Vatiharjun pohja­vesialueella lähinnä maa-ainesten ottoa sil­mälläpitäen. 80-luvulla tehtiin myös alustavia vedenottoselvityksiä mm. Koivuniemen ja Hirsi­län suunnilla.

Veden kulutuksen kasvun myötä tuli tarpeelli­seksi varmistaa riittävä ja laadukas veden­saanti pitkälle tulevaisuuteen. Vuonna 1988 laadittiin vedenhankintaselvitys, jossa tar­kasteltiin ja vertailtiin Oriveden kaupungin vedenhankinnan ratkaisuvaihtoehtoja. Tämän vedenhankintaselvityksen pohjalta laadittiin v. 1989 vedenhankinnan yleissuunnitelma, mikä on ollut pohjana nyt toteutetuille vesilaitos­ratkaisuille.

Vuoden 1989 syyskuussa tapahtui kaupungin kes­kustassa sijaitsevan Naarajoen ottamon saastu­minen. Sukkahousujen aiheuttama viemäritukos saastutti ottamon. Suoritettuun väestökyselyyn vastanneista ilmoitti sairastuneensa 3 674 hen­kilöä. Mikäli vastaamatta jättäneet olisivat sairastuneet samassa suhteessa kuin vastan­neet, olisi tällöin n. 5 000 henkilöä sairastu­nut saastuneen veden johdosta.

Tämän sinänsä valitettavan ikävä saastumista­paus vauhditti ­uuden vedenottamon ja tarvittavien johtoyhteyksien rakentamispäätöstä.

Uusi vedenottamo ja vedenkäsittelylaitteiden saneeraus sekä runkojohdon uusimien suoritettiin vuosina 1990-1993. Kustannukset olivat 12,8 miljoonaa markkaa.

Vesijohtoverkostoa on viime vuosina laajennettu myös varsinaisten kaava-alueiden ulkopuoliselle haja-asutusalueelle.

Yhdysveisjohto Orivedeltä Eräjärven Seudun Vesiosuukunnan verkostoon valmistui vuonna 2004.