• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Liittämiskohta ja kunnossapitovelvollisuus

Liittämiskohdalla tarkoitetaan tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohtaa. Vesijohdossa liittämiskohta on käytännössä laitoksen jakelujohdon kohdassa, josta kiinteistön tonttijohto on haaroitettu. Viemärissä liittämiskohta on puolestaan yleensä tarkastuskaivossa, johon tonttiviemäri purkaa.

Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa täten kiinteistön vesihuoltolaitteistosta* kiinteistöltä liittämiskohtaan saakka.
 

*
Kiinteistön vesihuoltolaitteistoja ovat kiinteistön laitteistot talous-, sammutus-, jäte- sekä huleveden ja perustusten kuivatusvesien johtamiseksi.