• Luonnollisesti Orivesi!

  • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

  • Tule asumaan ja yrittämään!

  • Luonto lumoaa ympäri vuoden

Toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määritys pohjautuu voimassaolevaan Lakiin vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014).

Vesihuollon toiminta-alueen tulee lain mukaan kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi (681/2014, 7 §). Laitoksen toiminta-alueen tulee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee sekä taloudellisesti että asianmukaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan (681/2014, 8 §).

Vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään.

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueisiin pääsee tutustumaan tarkemmin alla olevan karttapalvelun avulla:

        Toiminta-alueet, karttapalvelu
  Toiminta-alueiden karttapalvelun ohje