• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Liittyminen verkostoon

Liittymis- ja liittämisvelvollisuus

Vesihuoltolain mukaan laitoksen toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus kaupungin vesihuoltoverkostoon. Laitoksella on puolestaan kiinteistön liittämisvelvollisuus toiminta-alueellaan. Tarvittaessa kaupungin ympäristöinsinööriltä voi hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

Lisätietoja vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä sekä liittymiskohdista antaa kunnallistekniikan päällikkö.
 

Liittymis- ja käyttösopimus

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen vesihuoltolaitos laatii kiinteistölle liittymis- ja käyttösopimuksen, joka postitetaan liittyjälle allekirjoitettavaksi. Olemassa olevan rakennuksen liittyessä verkostoon laaditaan liittymissopimus rakennuksen laajuustietojen mukaisesti. Liitäntätyöt voidaan suorittaa, kun liittymis- ja käyttösopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu suoritettu.
 

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Liittyvästä (uudesta) kiinteistöstä on laadittava vesi- ja viemärisuunnitelmat. Suunnitelmia tulee toimittaa kaksi sarjaa vesihuoltolaitokselle. Suunnitelmat vastaanottaa II rakennustarkastaja. Vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan toimesta suoritetaan tehtyjen asennusten asennustarkastukset.