• Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Kulutus- ja liittymismaksut

Tekninen lautakunta on tarkistanut Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksaa kokouksessaan 23.11.2016.  Päätöksessä aiempia käyttömaksuja on alennettu. Maksujen voimaantulopäivä on 1.1.2017.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen alla lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Vesihuoltolaitoksen käyttö- ja palvelumaksut

  Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut 1.1.2015 alkaen
  Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2017 alkaen
 

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa. 1.4.2004 jälkeen solmitun liittymissopimuksen perusteella suoritettu liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.

Liittymismaksun lisäksi kaupungin vesihuoltolaitos perii liittyjältä erillisen rakentamismaksun tonttijohtojen liitoksista runkojohtoihin alla olevan taulukon mukaisesti:

  Liitos runkojohtoon   Rakentamismaksu (sis. alv 24 %)
  vesijohto   350,00 €
  viemäri   400,00 €
  hulevesiviemäri       0,00 €


Pientalojen liittymismaksut

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella.  Liittymismaksut on laskettu valmiiksi alla olevaan taulukkoon. Lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. Pientaloilta peritään liittymismaksun lisäksi myös edellä mainittu arvonlisäveron sisältämä rakentamismaksu.

        Maksuluokka  Kerrosala                                Liittymismaksut [€]
 Vesi  Jätevesi     Hulevesi     Yhteensä
                   1  < 100 m2     682,70     769,90  0,00  1 452,60
                   2     100 - 250 m2  1 289,60  1 454,20  0,00  2 743,80
                   3  > 250 m2  1 972,30  2 224,10  0,00  4 196,40


Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla.  Käyttömaksu peritään erikseen niin vedenhankinnasta kuin viemäröinnistäkin. Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Mikäli asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua.  Korotuksen suruus on 100 %.


Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Perusmaksuluokkia on yhteensä kaksi:
mittarikoolle 5 m3 ja ≥ 10 m3.