• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kaupunki toivottaa onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2018!

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo

Prosessi

Puhdistamo on kolmelinjainen jälkisaostuksella (flotaatiolla) varustettu biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos.
Saostuskemikaaleina käytetään prosessin alkuosaan ferrosulfaattia ja jälkisaostuksessa ferrisulfaattia (PIX-105). 

Puhdistusprosessissa muodostuva liete jatkojalostetaan rumpukompostoimalla turvetta seosaineena käyttäen.

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo on saneerattu ja laajennettu vuosien 2011-2013 aikana.
 

Mitoitus

  Vesimäärä   2 350 m3/d
  Mitoitusvirtaama   qmit = 98 m3/h (qmax = 390 m3/h)
  BOD7-ATU   660 kg/d
  AVL   9 400
  V.ilm. / A.selk.   1 720 m3 / 352,5 m3

 

Lupaehdot

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon lupaehdot vuodesta 2010 alkaen:

  Aine   Pitoisuus [mg/l]   Käsittelyteho [%]
  BOD7-ATU   < 10   > 95
  Fosfori   < 0,3   > 95
  NH4-N   < 4   > 90
  CODcr   < 60   > 85


BOD7-ATU ja fosfori lasketaan puolivuosikeskiarvoina ja ammoniumtyppi vuosikeskiarvona.

Tiedot Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolta vesistöön johdettavan veden keskimääräisestä laadusta ja vesistökuormituksesta vuosina 2005 - 2016 sekä puhdistamon vesistötarkkailusta vuonna 2016 löytyvät Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laatimista raporteista:

  Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo, vuosiyhteenveto 2016
  Tähtiniemen keskuspuhdistamon vesistötarkkailu 2016, yhteenveto
 

Tähtiniemen turpeinen kasvunvoima

Tutkittu komposti soveltuu erinomaisesti lannoitteena viherrakentamiseen ja viljakasvien viljelyyn.