• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Jäteveden käsittely

Oriveden kaupungin jätevedet puhdistetaan kahdella eri puhdistamolla: Tähtiniemen ja Eräjärven jätevedenpuhdistamoilla.

Keskustaajaman ja Asemanseudun viemäröintialueen jätevedet käsitellään Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla.
Verkostoon liittyjien määrä on noin 6 150 asukasta.

Eräjärven taajama-alueen jätevedet käsitellään vuonna 1991 valmistuneella Eräjärven jätevedenpuhdistamolla.
Viemäriverkostoon on liittynyt noin 165 asukasta.

Eräjärven jätevedenpuhdistamoilla muodostuva liete jatkokäsitellään Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla.

Jätevesien käsittelyjä tehostamalla Oriveden kaupunki on voinut vaikuttaa purkuvesistöjen tilan parantumiseen.