• Luonnollisesti Orivesi!

 • Tule asumaan ja yrittämään!

 • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

 • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

 • Luonto lumoaa ympäri vuoden

Järjestöjen talo -hanke

 

Järjestöjen talo -hankkeen tavoitteena on organisoida Oriveden yhdistystoimintaa yhteisölliseksi toiminnaksi Kuva Kati Pääkkönen Oriveden Sanomatkuntalaisten osallisuuden ja yhdistysten yhteistyön lisäämiseksi. 

Kaupungintalon vieressä olevaan pihataloon (os. Latokartanontie 2) on perustettu Järjestöjen talo, joka toimii yhdistysten toimintapaikkana ja kuntalaisten kohtaamispaikkana.

Järjestöjen talossa edistetään paikalliskulttuuria, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä järjestämällä sukupolvirajat ylittävää toimintaa vauvasta vaariin. Toimintaa kehitetään yhteistyössä hankekoordinaattorin, paikallisten yhdistysten, potilasjärjestöjen, julkisen sektorin ja kaikkien kuntalaisten kanssa.

 

Konkreettiset toimenpiteet

Eri järjestöjen toiminta saman katon alle

 • Hankekoordinaattori organisoi yhdistysten toiminnan keskittämistä Järjestöjen taloon.
 • Yhdistysten on mahdollista varata hankekoordinaattorilta Järjestöjen talon tiloja toimintaansa (tilavarauksesta lisätietoja alla).

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

 • Tammikuussa 2017 avataan kerran viikossa noin 3 tuntia kerralla toimiva avoin kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille, johon voi poiketa kahvikupposta juomaan, ja tapaamaan uusia ihmisiä sekä saamaan tietoa eri järjestöjen toiminnasta ja Oriveden palveluista.

Vertaisryhmä- ja kahvilatoiminta

 • Järjestöjen talossa eri yhdistysten ryhmät saavat toimitilan, jossa kokoontua. Hankekoordinaattori organisoi toiminnan liikkeelle, yhdistykset käyttävät vapaaehtoisiaan ryhmien ohjaajana.
 • Esimerkkejä Järjestöjen talon yhdistysten toiminnasta:
 • MLL:n perhekahvila lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tiistaiaamupäivisin
 • SPR:n Lähimmäisen kamari maanantaista torstaihin
 • AA-ryhmän kokoontuminen torstai-iltaisin
 • Sukupolvirajat ylittävänä toimintana Terhokerho noin kerran kuukaudessa

Tukihenkilötoiminta

 • Hankkeen aikana organisoidaan hankekoordinaattorin ja järjestöjen yhteistyönä eri yhdistysten tukihenkilötoiminta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tukihenkilöiden rekrytoinnin ja kouluttamisen osalta. Järjestöjen talossa käynnistetään hankkeen edetessä tukihenkilöiden välitystoiminta, josta voi saada tukihenkilön erilaisiin tarpeisiin, esim. avustamaan arjen askareissa, opastamaan tietokoneen käytössä, ulkoiluttamaan, avustamaan lääkärikäynnille jne.

Koulutukset

 • Hankkeen aikana pyritään lisäämään yhdistysten yhteistyötä erilaisten koulutusten, luentojen ja tilaisuuksien järjestämisen osalta.
 • Hankkeen lopussa järjestetään loppuseminaari yhdistysten toiveiden pohjalta.

Nettisivut

 • Hankekoordinaattori ideoi ja toteuttaa yhteistyössä yhdistysten kanssa yhdistysten yhteiset nettisivut Oriveden kaupungin nettisivuston yhteyteen.
 • Järjestöjen talo -hanke on mukana juurruttamassa vapaaehtoistyo.fi -verkkopalvelun toimintaa Orivedelle

Työllistäminen

 • Hankekoordinaattori järjestää yhteistyössä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja Järjestöjen talon toimintaan erityisesti nuorille työttömille työnhakijoille
 • Työkokeilijat voivat toimia erilaisissa Järjestöjen talon ja yhdistysten tehtävissä, kuten ryhmien ja kahviloiden ohjaajana, toimistotehtävissä, siivoustöissä, ikäihmisten ATK-ohjaajana jne.

 

Järjestöjen talo -hanketta on ollut mukana ideoimassa kuntalaiset, paikalliset yhdistykset, kunta ja seurakunta. Hanke on saanut ajalle 1.11.2016-31.10.2017 rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta.

Hankekoordinaattorina toimii Piia Hannila p. 040 133 9224, piia.hannila@orivesi.fi. Ota yhteyttä, hän kertoo mielellään hankkeesta lisää.

 

Tilavaraukset

Yhdistykset voivat varata Järjestöjen taloa toimintaansa. Tilavarauksia ottaa vastaan ja lisätietoja tiloista antaa hankekoordinaattori Piia Hannila p. 040 133 9224 (arkisin 8-16), piia.hannila@orivesi.fi.

Tieto tilavarauksista päivitetään myös Oriveden Järjestöjen talon Facebook-sivuille.