• Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Kaupunki toivottaa onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2018!

  • Kulttuuria ja perinteitä

                                                    

Uimakoulut

Uimakoulut kevään 2017 osalta on pidetty. Seuraavat uimakoulut järjestetään keväällä 2018.

Yleistä infoa uimakouluista

- Uimakouluihin voi osallistua 5 vuotta täyttänyt lapsi.
- Ryhmiin otetaan turvallisuussyistä max. 10 lasta.

Alkeisryhmät ovat tarkoitettu uimataidottomille/varhaismerkin suorittaneille/alle 10m uiville lapsille. Alkeisryhmät ohjataan lastenaltaassa, missä lapsen jalat ylttävät pohjaan.

Jatkoryhmät ovat tarkoitettu uimataitoisille vähintään 10m uiville/alkeismerkin suorittaneille lapsille. Jatkoryhmät ohjataan syvissä terapia- ja kuntoaltaissa, missä lapsen jalat eivät yllä pohjaan.

 

Uimakoulun vähimmäistavoitteet ovat ryhmästä ja lapsen sen hetkisistä taidoista riippuen pääpiirteittäin seuraavat

Yleistavoite uimakoulussa on kehittää lapselle monipuolinen uimataito sekä selviytymistaitoja. Opituista taidoista on paljon hyötyä uidessa ja muutoinkin veden varaan joutuessa.

Varhais/alkeisryhmässä tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen ja opettaa häntä liikkumaan vedessä/opettaa lasta uimaan ja kellumaan siten, että hän pärjää rinnansyvyisessä vedessä.

Jatkoryhmässä tavoitteena on opettaa lapsi uimaan oikealla tekniikalla ja siten, että hän pärjää yksin syvässä vedessä pidempään, opettaa lapsi pelastautumaan ja pelastamaan toisen ihmisen.

Uimakoulussa lapsi harjoittelee ja suorittaa uintikirjastaan (jonka saa uimakoulusta, mikäli ei entuudestaan omista uintikirjaa) uimaopettajan osoittamia tehtäviä. Suoritettujen tehtävien avulla pystyy seuraamaan lapsen uintitaitojen kehittymistä.