• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

                                                    

Uimakoulut

Keväällä 2018 uimakoulut järjestetään toukokuussa iltauimakoulut (14.5-24.5) ja kesäkuussa aamu-uimakoulut (4.6-14.6). Ryhmäajat iltauimakouluissa ovat klo:16.30, 17.30, 18.30 ja aamu-uimakouluissa klo:9.00, 10.00 ja 11.00. Uimakoulua on 8 kertaa aina maanantaista torstaihin. Uimakoulumaksu on 45 €/lapsi, mikäli perheessä useampi uimakouluun osallistuva lapsi on maksu muista lapsista 40 €/lapsi. Tänä vuonna uimakoulupaikat jaetaan arpomalla.

Uimakouluihin ilmoittaudutaan TÄLLÄ kaavakkeella (kaavakkeita saa myös uimahallin kahviosta), joka palautetaan uimahallille aikavälillä 9.4–18.4.2018. Ilmoittautumisajan päätyttyä suoritamme arvonnan, jonka jälkeen lähetämme sähköpostin kaikille ryhmiin mukaan päässeille. Kirjoitathan siis sähköpostiosoitteesi selkeästi huomioiden isot ja pienet kirjaimet sekä erikoismerkit. Ilmoittautuminen ei siis vielä välttämättä tarkoita varmaa paikkaa uimakouluun.

Yleistä infoa uimakouluista

- Uimakouluihin voi osallistua 5 vuotta täyttänyt lapsi.
- Ryhmiin otetaan turvallisuussyistä max. 10 lasta/ryhmä.

Alkeisryhmät ovat tarkoitettu uimataidottomille/varhaismerkin suorittaneille/alle 10m uiville lapsille. Alkeisryhmät ohjataan lastenaltaassa, missä lapsen jalat ylettyvät pohjaan.

Jatkoryhmät ovat tarkoitettu uimataitoisille vähintään 10m uiville/alkeismerkin suorittaneille lapsille. Jatkoryhmät ohjataan syvissä terapia- ja kuntoaltaissa, missä lapsen jalat eivät yllä pohjaan.

Uimakoulun vähimmäistavoitteet ovat ryhmästä ja lapsen sen hetkisistä taidoista riippuen pääpiirteittäin seuraavat;

Yleistavoite uimakoulussa on kehittää lapselle monipuolinen uimataito sekä selviytymistaitoja. Opituista taidoista on paljon hyötyä uidessa ja muutoinkin veden varaan joutuessa.

Varhais/alkeisryhmässä tavoitteena on tutustuttaa lapsi veteen ja opettaa häntä liikkumaan vedessä/opettaa lasta uimaan ja kellumaan siten, että hän pärjää rinnansyvyisessä vedessä. Jatkoryhmässä tavoitteena on opettaa lapsi uimaan oikealla tekniikalla ja siten, että hän pärjää yksin syvässä vedessä pidempään, opettaa lapsi pelastautumaan ja pelastamaan toisen ihmisen.

Uimakoulussa lapsi harjoittelee ja suorittaa uintikirjastaan (jonka saa uimakoulusta, mikäli ei entuudestaan omista uintikirjaa) uimaopettajan osoittamia tehtäviä. Suoritettujen tehtävien avulla pystyy seuraamaan lapsen uintitaitojen kehittymistä.