• Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonnollisesti Orivesi!

Toimintakorvaukset

Kulttuuripalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidyille, paikallisille yhdistyksille/kulttuurijärjestöille ja kulttuuriyhteisöille. Toimintakorvausta myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Korvauksen tavoitteenaontukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia.

Vuoden 2018 toimintakorvaushakemukset palautetaan 31.3. mennessä!

Toimintakorvaushakemus

LIITE_toimintakorvaus_kulttuuri