• Ihmisen paras kesäkaupunki

  • Luonnollisesti Orivesi!

Taiteilijan apuraha

Kohdeapuraha myönnetään taiteenharjoittajille(ei yhdistykset) rajattujen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työvälineisiin, työtilakuluihin, näyttelykuluihin, julkaisuihin, äänitteisiin yms.

Taiteilijoiden kohdeapurahaon haettavissa tammikuun 15. päivään mennessä. Hakulomake löytyy Oriveden kaupungin nettisivuilta tai niitä saa kulttuuritoimistosta. Hakemukseen tulee liittää maksutositteet. Matka-ja päivärahakustannuksia ei korvata.

Taiteilijan apurahahakemus