• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Kaupunki toivottaa onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2018!

Terveys ja sairaus

Sairastamisesta tulee ilmoittaa päivähoitoon välittömästi. Sairasta lasta ei voi tuoda hoitopaikkaan. Lapsi voi palata hoitoon, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan, hän jaksaa ulkoilla, eikä tartuntavaaraa ole. Yksi kuumeeton päivä olisi suositeltavaa. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.

Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, ilmoitamme siitä vanhemmille ja lapsi tulee hakea hoitopaikasta mahdollisimman pian. Lapsen sairastuessa äkillisesti vakavin oirein tai vakavissa tapaturmatilanteissa, vanhemmille ilmoitetaan asiasta heti. Välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa tilataan ambulanssi paikalle. Vanhemmilla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Jos lapsi tarvitsee hoitopäivän aikana lääkitystä, lapselle laaditaan aina lääkehoitosuunnitelma. Vanhemmat toimittavat lääkkeen hoitopaikkaan alkuperäisessä pakkauksessa, jossa näkyy lääkärin reseptillä määrittelemä annos. 

Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä lastenneuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksessa täytetään kaikista neljä vuotta täyttävistä lapsista ”4- vuotias lapsi päivähoidossa” -lomake. Vanhemmat vievät lomakkeen neuvolaan mennessään lapsen kanssa nelivuotistarkastukseen.