• Luonnollisesti Orivesi!

  • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Liikunta

Liikunta lapsen varhaisvuosina on erittäin tärkeää, sillä liikkuessaan lapsi harjoittelee ja kehittää motorisia taitojaan, jolloin myös hänen terveytensä, hyvinvointinsa ja toimintakykynsä kehittyvät. Liikkuminen ja sen tuomat hyvät motoriset taidot parantavat lapsen edellytyksiä uusien asioiden oppimiseen. Liikunta tuo lapselle iloa ja onnistumisen elämyksiä. Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia sekä myönteistä elämänasennetta ja liikkuvasta lapsesta kasvaa mitä todennäköisimmin liikkuva aikuinen.

Oriveden varhaiskasvatuksessa lapset liikkuvat päivittäin sekä ohjatusti että omaehtoisesti. Varhaiskasvatuksen liikuntatiimi on laatinut Oriveden varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma, jota toteutamme päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Orivesi on mukana myös valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa, joka on varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.

Syksyllä 2016 julkaistiin uudet Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset http://www.okm.fi/OPM/Julkaisut/2016/Iloa_leikkia.html, jossa suosituksena on, että lapsi liikkuisi vähintään kolme tuntia joka päivä. Osa tästä liikunnasta tapahtuu hoitopäivän aikana, osa muuna aikana esimerkiksi perheen kanssa yhdessä liikkuen.