• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kaupunki toivottaa onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2018!

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

Lapsen kotihoito

Lasten kotihoidon tuki

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita lapselleen muun hoitomuodon ja saada siitä korvauksena Kelalta

  • lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi
  • lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityisen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja).

Lisätietoja lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen maksamisesta saa Kelan lapsiperheelle suunnatusta tiedostosta.