• Luonto lumoaa ympäri vuoden

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Tule asumaan ja yrittämään!

  • Orivesi tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet

  • Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

OPPILASHUOLTO

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on koulun välityksellä käytössään moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka tulee avuksi erilaissa elämän ongelmatilanteissa ja huolen hetkissä.

Oppilaan tukihenkilöihin (kuraattori, opettajat, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja) voi ottaa yhteyttä suoraan tai luokanopettajan, luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan kautta.

Oppilaan tuen tavoitteet

  • Luoda turvallinen oppimisympäristö
  • Huolehtia oppilaan terveydestä 
  • Ehkäistä syrjäytymistä
  • Edistää kouluyhteisön hyvinvointia tunnistamalla, lieventämällä ja poistamalla esteet ja ongelmat
  • Suojata mielenterveyttä
  • Tukea myös opettajien työtä