• Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonnollisesti Orivesi!

OPPILASHUOLTO

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on koulun välityksellä käytössään moniammatillinen yhteistyöverkosto, joka tulee avuksi erilaissa elämän ongelmatilanteissa ja huolen hetkissä.

Oppilaan tukihenkilöihin (kuraattori, opettajat, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja) voi ottaa yhteyttä suoraan tai luokanopettajan, luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan kautta.

Oppilaan tuen tavoitteet

  • Luoda turvallinen oppimisympäristö
  • Huolehtia oppilaan terveydestä 
  • Ehkäistä syrjäytymistä
  • Edistää kouluyhteisön hyvinvointia tunnistamalla, lieventämällä ja poistamalla esteet ja ongelmat
  • Suojata mielenterveyttä
  • Tukea myös opettajien työtä