• Luonnollisesti Orivesi!

  • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

KOULUMATKAT

 

ORIVEDEN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSPERUSTEET 

 

Perusopetus - koulukuljetus

Koulukuljetus on ilmainen, jos kunnan osoittamaan lähikouluun on matkaa:

Kouluaste

Esiopetus

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokat 3-9

Koulumatkan pituus

tarvittaessa

yli 3 km

yli 5 km

 

Koulumatka mitataan lyhintä turvallista  jalankulkukelpoista reittiä myöten kotiosoitteen portilta koulun portille.

Maksutonta koulukuljetusta voi muissa tapauksissa hakea koulumatkan rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemukset mahdollisine liitteineen toimitetaan Oriveden kasvatus- ja opetuspalvelujen toimistoon.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

 

Lukio - koulumatkatuki

Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen piiriin kuuluvat ne opiskelijat, joiden koulumatka yhteen suuntaan on vähintään kymmenen kilometriä ja matkakustannus kuukaudessa vähintään 54 euroa.

Hakemus koulumatkatuesta jätetään lukion toimistoon, josta saa ostotodistuksen hakea 44 matkan sarjakortin tai seutulipun hankkimista varten. Ostotodistuksia voidaan antaa aikaisintaan viikkoa ennen koulun alkamista.

Opiskelijan on ostettava kuukautta vastaavalle ajalle halvin mahdollinen lipputuote. Opiskelija ostaa 44 matkan sarjakortin tai seutulipun Matkahuollosta ja maksaa itse 43 euron omavastuun. Jos opiskelija ei voi jostakin erityisestä syystä kulkea vuorolinja-autossa, korvataan hänelle matkakustannukset enintään linjaliikenteen alennuslipputaksojen mukaan, esim. omalla autolla kulkeville. Jos opiskelija haluaa kulkea peruskoululaisille tilatussa taksissa, on hänen otettava yhteyttä lukion rehtoriin.

Oman auton käyttö on perusteltua siinä tapauksessa, jos yleistä kulkuneuvoa ei ole käytettävissä. Jos yleiselle kulkuneuvolle on matkaa yli viisi kilometriä, voidaan kuljetuskustannukset korvata enintään linjaliikenteen alennuslipputaksojen mukaan.