• Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Kaupunki toivottaa onnea ja menestystä uudelle vuodelle 2018!

Oriveden peruskoulussa olemme kasvatusoptimisteja ja uskomme lapsiimme ja nuoriimme. Perusajatuksena on yksilöllisen kasvun ohjaaminen turvallisessa ympäristössä kohti aikuisuutta.

Opetuksen kuntakohtaiset painotukset liittyvät työrauhan ylläpitoon, oppilaiden turvallisuuden takaamiseen, terveyden edistämiseen ja tulevaisuuteen valmistamiseen.

Rohkaisemme oppilaita oma-aloitteisuuteen ja oman työn ja omien ratkaisujen arvostamiseen. Oppilaita ohjataan kasvamaan suomalaisiksi, joille maailma on avoin ja monikulttuurinen.

Kasvatus- ja opetustyön järjestämisestä ja keskeisistä painotuksista päätetään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa, josta ilmenevät myös yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit kasvatuksellisissa kysymyksissä. Esi- ja perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2016.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma - tietoa huoltajalle: https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat/huot 

Oriveden kaupungin esi- ja perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat: https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat  

 

LUKUVUOSI 2017-2018

Koulutyö alkaa to 10.8.2017 seuraavasti:

Eräjärven koulu              klo 8.30-12.30

Hirsilän koulu                 klo 8.30-12.30   1.-5. lk klo 13.30 ja 6. lk klo 14.30 (muutos tehty 4.8.2017)

Karpinlahden koulu        klo 9.00-13.00

Kultavuoren koulu          klo 9.15-13.15

- esiopetus                       klo 9.15-13.15

Rovastinkankaan koulu   klo 9.00-13.00

- esiopetus                       klo 9.00-13.00

Yhteiskoulu                     klo 8.00-13.50

 

Holman pk:n esiopetus    klo 9.00-13.00

Orivarsan pk:n esiopetus klo 9.00-13.00

Vuokkokujan pk:n esiopetus klo 9.00-13.00

 

Kuljetukset lähtevät porrastetusti koulun päätyttyä.

 

Kuljetusaikataulut tiedotetaan kuljetusoppilaille Wilman Tulosteet -välilehdellä ma 7.8.2017.

 

 
https://orivesi.wilma.pirnet.fi