• Ihmisen paras kesäkaupunki

  • Luonnollisesti Orivesi!

Oriveden peruskoulussa olemme kasvatusoptimisteja ja uskomme lapsiimme ja nuoriimme. Perusajatuksena on yksilöllisen kasvun ohjaaminen turvallisessa ympäristössä kohti aikuisuutta.

Opetuksen kuntakohtaiset painotukset liittyvät työrauhan ylläpitoon, oppilaiden turvallisuuden takaamiseen, terveyden edistämiseen ja tulevaisuuteen valmistamiseen.

Rohkaisemme oppilaita oma-aloitteisuuteen ja oman työn ja omien ratkaisujen arvostamiseen. Oppilaita ohjataan kasvamaan suomalaisiksi, joille maailma on avoin ja monikulttuurinen.

Kasvatus- ja opetustyön järjestämisestä ja keskeisistä painotuksista päätetään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa, josta ilmenevät myös yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit kasvatuksellisissa kysymyksissä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma - tietoa huoltajalle: https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat/huot 

Oriveden kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat: https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat  
 

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN ORIVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEEN JA PERUSKOULUIHIN lv. 2018-2019

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen koskee Orivedellä asuvia vuonna 2012 syntyneitä lapsia.
 

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen koskee:

  • Orivedellä asuvia vuonna 2011 syntyneitä lapsia
  • lapsia, joille myönnetty lykkäys päättyy lukuvuoden 2017-2018 lopussa

  • vuonna 2012 syntyneitä lapsia, joiden kohdalla harkitaan koulunkäynnin aloittamista syksyllä 2018

Tulevat ekaluokkalaiset tutustuvat tulevaan kouluunsa 15.5.2018 aamupäivällä kunkin koulun oman aikataulun mukaan. Koululta on lähetetty kutsut.

 

Tuleville esioppilaille ja heidän huoltajilleen järjestetään tutustumisilta 15.5.2018 omassa esiopetuspaikassa. Päätös esiopetuspaikasta lähetetään kirjeellä koteihin 7.5.2018.


Lisätiedot: kasvatus- ja opetuspalvelujen toimisto, puh. 040-133 9128.


Ensi syksynä koulutyö alkaa to 9.8.2018.

 

 

 

 
https://orivesi.wilma.pirnet.fi