• Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonnollisesti Orivesi!

TIETOSUOJA - henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjänä Oriveden seudun kansalaisopisto tallentaa kurssilaisten henkilötietoja asiakasrekistereihin, jotka koostuvat sähköisestä opiskelijahallintojärjestelmästä sekä paperiasiakirjoista.

Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia mielestänne virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista. Opiskelijan halutessa tarkastaa, mitä tietoja hänestä tai hänen alaikäisistä lapsistaan on tallennettu kansalaisopiston opiskelijarekisteriin, hän toimittaa kansalaisopiston toimistoon asiakasrekisterin tarkastuspyyntölomakkeen.

Mikäli asianomainen vaatii asiakasrekisterissä olevien tietojen korjaamista, hänen tulee täyttää rekisteritietojen korjaamisvaatimus. Lue lisää Oriveden kaupungin tietosuoja-asioista http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/asiointi/tietosuoja

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta.

Avaa Hellewi-järjestelmän tietosuojaseloste TÄSTÄ.