• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

Taiteen perusopetus

Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus

Lapset aloittavat kuvataiteen perusopiskelun valmentavilla perusopinnoilla. Näiden jälkeen he jatkavat taiteen peruskursseilla ja nuorina siirtyvät kuvataiteen perusopetuksen syventäviin kursseihin. Taiteen perusopetuksessa lapset opiskelevat kuvataiteen perusteita maalauksesta, kuvanveistosta, piirustuksesta, grafiikasta ja valokuvauksesta. Opiskelu kestää noin 3-5 vuotta. Kuvataiteen perusopetuksen tärkeitä tavoitteita ovat lapsen positiivisen persoonallisuuden vahvistaminen ja kehittäminen sekä harjoituttaa taitoja havainnoida omaa ympäristöään.

Kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma: Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma