• Luonnollisesti Orivesi!

  • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Opettajille

Tuntiopettajan tehtävät: oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajien kokouksiin. Tuntiopettaja informoi kurssilaisia myös turvallisuusasioista kurssin aluksi ja tarvittaessa kurssin aikana. Sijaisopettajista sovitaan erikseen rehtorin/suunnittelijaopettajan kanssa. Sijaisopettaja toimittaa verokortin, tilitiedot ym. opistosihteerille.

Kurssipäiväkirjaan merkitään opiskelijat, opetuspäivämäärä jne. Mikäli kurssillesi tulee lisää opiskelijoita, ilmoita opiskelijan nimi ja puhelinnumero toimistoon sekä pyydä kurssilaista ilmoittautumaan itse netissä tai soittaen opistosihteerille.

Sairausajan palkka

  • Keskimäärin 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan palkkaa
  • Kun työsuhde on jatkunut kuukauden, alle 14 tuntia viikossa opettava tuntiopettaja saa palkan sairauden alkamispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun (niiltä tunneilta, joita hän opettaa kyseisessä      oppilaitoksessa)
  • Mikäli työsuhde on alkanut, mutta kestänyt alle kuukauden ennen tuntiopettajan sairastumista, on hänellä oikeus 50 %:n sairausajan palkkaan edellä mainitulta ajalta
  • Lääkärintodistus on oltava todisteena yli kolme päivää kestäneeltä sairauslomalta
  • Lääkärintodistus/terveydenhoitajan todistus on toimitettava toimistoon seitsemän päivän kuluessa allekirjoituspäivästä, muutoin ensimmäinen sairauspäivä on palkaton
  • Lääkärin määräämän sairausloman aikana tuntiopettaja ei voi opettaa kursseilla
  • Karenssi aikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjaksoiseksi, jos hän on ollut oman opistonsa palveluksessa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa

Vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuus: Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetuksi opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. (3.11.2005/865)

Muun taiteen perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus: Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty asianomaisen taiteenalan opettajan kelpoisuus, tai henkilö, jolla on asianomaiselle taiteen alalle soveltuva muu koulutus tai alalla työskentelyn kautta hankittu riittäväksi katsottu pätevyys

Avaimet palautetaan aina lukukauden päättyessä.

Opettajille läheteään tiedotteita sähköpostein. Muistathan ilmoittaa toimivan sähköpostiosoitteen opistosihteerille.

Autamme mielellämme sinua työhön liittyvissä asioissa! Lisätietoja opistosihteeriltä ja rehtorilta. Työiloa!