• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Matkalaskulomake. Rehtorin kanssa sovitaan ennakkoon mahdollisesta matkalaskutuksesta. Lomakkeesta opettaja täyttää huolella kaikki vaadittavat tiedot mm.: matkan lähtö- ja päätepiste, matkareitti ja matkan tarkoitus sekä kurssin nimi. Matkalasku toimitetaan alkuperäisenä ja allekirjoitettuna viimeistään 2 kk:n kuluessa opistosihteerille toimistoon. (KVTES 24§ 2 mom.).

Tuntiaihelomake tta opettajat täyttävät jokaisen opetuskerran jälkeen ja palauttavat päiväkirjan kanssa. Tuntiaihelomake ei ole käytössä taiteen perusopetuksen yksilöopetuksessa.

Kurssipäiväkirjaan merkitään opiskelijat, opetuspäivämäärä jne. Mikäli kurssillesi tulee lisää opiskelijoita, ilmoita opiskelijan nimi ja puhelinnumero toimistoon sekä pyydä kurssilaista ilmoittautumaan itse netissä tai soittaen opistosihteerille. Päiväkirjan saa opistosihteeriltä ennen kurssin alkua. Myös sähköistä päiväkirjaa on mahdollista täyttää. Tunnukset saa halutessaan kansalaisopiston toimistolta.

 Sairauspoissaolon omailmoitus täältä.

 

Kilpailukykysopimuksen (Kiky) toteutus Oriveden seudun kansalaisopistossa 1.8.2017 alkaen

 

Valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen solmima kilpailukykysopimus tuli voimaan 1.2.2017. Se on osa hallituksen tavoitetta taittaa valtion velkaantumisen kasvua. Sopimus jatkaa nykyisiä työehtosopimuksia 12 kk. Se on valtakunnallisesti sitova, eikä yksittäinen työnantaja voi päättää olla sitä noudattamatta.

Sopimus sisältää työajan pidentymisen, palkkojen pitämisen nykytasolla sekä lomarahojen leikkaamisen. Lomarahoja vähennetään ajalla 1.2.2017–30.9. 2019 maksettavista lomarahoista. Leikkaus on päätoimisilla 30 % ja tuntiopettajilla 35 %. Lisäksi määräaikaisella lakimuutoksella vuosien 2017–2020 työntekijän sosiaalivakuutusmaksut kasvavat ja työnantajan maksut laskevat.

Tuntiopettajien työaikaan tulee myös lisävelvoitteita. Lisäykset koskevat vain sellaisia opettajia, joiden työsuhde kestää koko lukuvuoden. Velvoite koskee koko lukuvuoden opettavia opettajia myös niissä tapauksissa, kun työsopimus tehdään erikseen syys- ja kevätlukukausille. Pidennys ei koske työkautta lyhempiä, esim. yhden lukukauden tai muutaman viikon työsuhteita.

  • Koko lukuvuoden ajan vähintään 10 opetustuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle vuosittainen lisätyö on 10 tuntia
  • Koko lukuvuoden ajan alle 10 opetustuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle vuosittainen lisätyö on 4 tuntia

Kiky-lomake aukeaa tästä

 

Sähköistäpäiväkirjaa pääset täyttämään tästä osoitteesta https://www.opistopalvelut.fi/orivesi/tuntiopettajat.asp

Tunnukset ja opastusta saat opistosihteeriltä p. 040 1339 118.