• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Kaupunginavustukset yksityisteiden tienpitoon

Kunnossapitoavustukset

Oriveden kaupunki myöntää varoistaan kunnossapitoavustusta vuosittain talousarviomäärärahan puitteissa kaupunginvaltuuston päättämien perusteiden mukaan.  Avustusta haetaan lomakkeella, jota on saatavissa alkuvuodesta kaupungin internet -sivuilta. Hakemuslomake lähetetään avustusta hakeneille tiekunnille kaupungin rekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen vuodenvaihteessa. Hakuaika päättyy vuosittain helmikuun loppupuolella. Hakuajasta ilmoitetaan erikseen kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja paikallislehdessä. Myöhästyneenä jätetty hakemus hylätään.
 

Perusparannusavustukset

Kaupunki myöntää määrärahojen puitteissa avustuksia liikennöintiä rajoittavien silta- ja rumpuvaurioiden sekä liikennöinnin estävien routavaurioiden korjaukseen. Perusparannusavustusten hakuaika on huhtikuun loppuun mennessä.

Kustannusarvioltaan alle 5000 euron hankkeiden hakemukset tehdään lomakkeella, jota on saatavissa kaupungin internet-sivuilta ja kaupungintalon Infosta. Suurempien hankkeiden hakemukset tehdään vapaamuotoisesti kirjallisena ja niihin on liitettävä asianmukainen suunnitelma ja näihin hankkeisiin on selvitettävä myös valtionavustuksen saamismahdollisuus. 

Hakemukset alle 5000 euron hankkeisiin käsitellään kuluvana vuonna touko-/kesäkuussa ja suurempien hankkeiden hakemukset lähtökohtaisesti vasta seuraavana vuonna.

Perusparantamista on tien kantavuuden parantaminen ja tien kuivatuksen parantaminen (rumpujen uusiminen ja laskuojien perkaus) sekä maakivien poistaminen. Kulutuskerroksen lisääminen, ojien kunnostus, reunapalteiden poisto sekä vesakonniitto ja -raivaus tiealueelta ovat kunnossapitoa.

  Peruskorjaushakemus (alle 5 000 €:n hankkeet)
 

Avustusten myöntämis- ja laskentaperusteet

Alta löytyvät Oriveden kaupungin varoista maksettavien yksityistieavustusten myöntämisperusteet sekä yksityisteiden kunnossapitoavustusten laskentaperusteet.

  Yksityistieavustusten myöntämisperusteet (Kaupunginvaltuusto 28.10.2013)

  Kunnossapitoavustusten laskentaperusteet (Tekninen lautakunta 14.12.2017)


Yhteystiedot

Postiosoite Käyntiosoite
Tiejaosto                         Kaupungintalo / II kerros
PL 7 Keskustie 23
35301 Orivesi 35300 Orivesi