• Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonnollisesti Orivesi!

Suunnittelu, rakentaminen ja peruskorjaus

Suunnittelu

Katusuunnittelun lähtökohdat määräytyvät suurelta osin jo kaavoitusvaiheessa. Kaavoitus osoittaa alueen käyttötarkoituksen, yhdyskuntarakenteen, liikenneratkaisut sekä näiden tarvitsemat aluevaraukset: esimerkiksi katualueen sijainnin ja leveyden. Lisäksi asemakaavaan kuuluvassa kaavakartassa olevat määräykset ja merkinnät ovat katusuunnittelua sitovia ja antavat näin raamit suunnittelulle.

Suunnittelussa määritellään katualueelle kadun ja mahdollisen kevyen liikenteen väylän tarkempi sijainti, leveys, korkeusasema ja kuivatusratkaisut. Katuvalaistuksen suunnittelu on myös osa suunnitteluprosessia.

Oriveden kaupungin katuja suunnitellaan sekä omana työnä että yhdessä suunnittelutoimistojen kanssa. Katusuunnitelmaehdotukset kuulutetaan lain edellyttämällä tavalla kaupungintalolla sekä kaupungin internet -sivuilla. Suunnitelmat ja kustannusarviot hyväksyy tekninen lautakunta. Nähtävillä olevat katusuunnitelmaehdotukset löytyvät Kadut ja tiet -osion alta.
 

Rakentaminen ja peruskorjaus

Suunniteltuja katuja rakennetaan ja peruskorjataan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Tekninen lautakunta hyväksyy investointien työohjelman, jossa esitetään tarkemmin rakennettavat ja peruskorjattavat kohteet sekä niiden määrärahat ja aikataulut.

Rakennuttajana Oriveden kaupunki vastaa katujen rakennuttamisesta. Kadun rakentaminen tai peruskorjaus voidaan suorittaa tilanteesta ja kohteesta riippuen joko omajohtoisesti tai urakoiden.
 

Käynnissä olevat kadunrakennustyöt

Tällä hetkellä ei ole käynnissä olevia kadunrakennustöitä.