• Luonnollisesti Orivesi!

  • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti ilmoitetaan,
että Oriveden kirkonseudun voimassa olevalla asemakaava-alueella sijaitsevan
KÄÄJÄNTIEN KUNNALLISTEKNISET RAKENTAMISSUUNNITELMAT
pidetään julkisesti nähtävänä 14.9.2018 – 27.9.2018 kaupunginviraston teknisessä toimistossa (osoite Keskustie 23, 1. kerros) arkisin kello 9.00 - 15.00 sekä sähköisesti kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.orivesi.fi > Ilmoitustaulu > Kääjäntien kunnallistekniset rakentamissuunnitelmat

Mahdolliset muistutukset suunnitelmien johdosta on osoitettava kirjallisesti tekniselle lautakunnalle ja toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Oriveden kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 7, 35301 Orivesi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi

Lisätietoja suunnitelmista antavat tekninen johtaja Antti Jortikka puh. 040 133 9247 ja kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen puh. 0400 730 802.

Orivedellä 6.9.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA
 

Kuulutus 14.9.2018 - 27.9.2018 Kääjäntien kunnallistekniset rakentamissuunnitelmat (pdf-tiedosto)

Ote pöytäkirjasta tekninen lautakunta 30.8.2018 § 59 (pdf-tiedosto)

Asemapiirustus Kääjäntie (pdf-tiedosto)

Pituusleikkaus Kääjäntie (pdf-tiedosto)

Tyyppipoikkileikkaukset Kääjäntie (pdf-tiedosto)