Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Vastuujako katujen kunnossa- ja puhtaanapidossa

Kaupungilla ja tontinomistajilla tai -haltijoilla on omat velvollisuutensa väylien kunnossa- ja puhtaanapidossa. Nämä velvollisuudet on määritelty kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa (669/1978).

Laki kunnossa- ja puhtaanapidosta uudistui osittain vuoden 2005 lopulla. Lakiuudistus toi muutoksia asemakaava-alueella välittömästi katualueeseen rajautuvien tonttien omistajille ja haltijoille kuuluviin velvoitteisiin.

Kunnossa- ja puhtaanapitolain tavoitteena oli selkiyttää kunnan ja tontinomistajien tehtävänjakoa ja vähentää kadulla tehtävistä töistä aiheutuvia haittoja, helpottaa tontinomistajien töitä sekä parantaa kevyenliikenteenväylän käyttöolosuhteita.
 

Kaupungin velvollisuudet

Lain mukaan katujen kunnossapidosta vastaa kunta. Katujen lisäksi kunnan vastuulla ovat kunnan hallinnassa olevat torit, katuaukiot, puistot ja niihin verrattavat muut yleiset alueet.

Kunnan vastuulla olevia tehtäviä ovat muun muassa kadun, pyöräteiden ja jalkakäytävien päällysteiden korjaus ja uusiminen, katualueella olevien istutusten hoito sekä kadunkalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto ja korjaaminen.

Talvella kunnan vastuulla ovat ajoratojen, pyöräteiden sekä yhdistetyn jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito.
 

Kiinteistön haltijan velvollisuudet

Tontinomistajan tai -haltijan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena. Tontin omistajan tai haltijan tulee täten huolehtia muun muassa jalankulkua haittaavan lumen ja jään poistamisesta, tarvittaessa liukkauden torjunnasta sekä kevään tullen liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävän osuudelta.

Tontinomistaja tai -haltija vastaa myös tontille johtavan ajoliittymän kunnossapidosta, kuten tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun pitämisestä avoinna ja toimintakuntoisena.


Tontilla oleva kasvillisuus

Tontilla olevan kasvillisuuden hoito kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Kiinteistönomistajan velvollisuus on huolehtia, etteivät puiden oksat, pensaat tai tontin muu kasvillisuus kasva tontin ulkopuolelle heikentäen liikenneturvallisuutta tai haitaten kevyen liikenteen väylän tai ajoradan käyttöä.

Erityisesti ajoliittymien, valaisinpylväiden, liikennemerkkien ja katunimiviittojen kohdalla kasvillisuus ei saa rajoittaa näkemiä tai haitata merkkien havaitsemista. Näkemäalueet tulee pitää vapaina poistamalla liian alhaalla kasvavat puiden oksat sekä madaltamalla ja kaventamalla näkyvyyttä haittaavat pensasaidat.

Tontinomistajien ja -haltijoiden tulee tarkistaa katualueisiin rajautuvat kasvillisuusalueet ja tarvittaessa karsia tieturvallisuutta vaarantavat puiden ja pensaiden oksat. Laki naapuruussuhteista (8 §) antaa kunnalle oikeuden poistaa haitalliset oksat, ellei tontin omistaja tee sitä kohtuullisessa ajassa.
 

Lisätietoa

Ympäristöministeriön ja Kuntaliiton julkaisemassa Kadut kuntoon -esitteessä on kerrottu tarkemmin kunnossa- ja puhtaanapitolain (669/1978) vuonna 2005 voimaan tulleista uudistuksista sekä niistä pääkohdista, jotka jokaisen kuntalaisen olisi hyvä tietää.

  Kadut kuntoon -esite

        Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978)

  Kasvillisuuden poistaminen katualueelta, ohje

        Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)