• Luonnollisesti Orivesi!

  • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Katujen talvihoito

Auraus ja liukkaudentorjunta

Kaupungin kadut on jaettu kahdeksaan eri aurausalueeseen, joista yhtä aluetta hoidetaan kaupungin oman kaluston ja henkilöstön voimin. Lopuille seitsemälle alueelle on kilpailutettu urakoitsijat huolehtimaan kukin alueidensa aurauksesta. Liukkaudentorjunnan kaupungille kuuluvilla kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä suorittaa kaupunki suurimmalta osin itse.
 

Katujen hoitoluokitus

Talvihoito kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä suoritetaan 1.10.2016 käyttöönotetun katujen hoitoluokituksen mukaisesti. Tekninen lautakunta on päättänyt uudesta luokituksesta kokouksessaan 26.5.2016 (§ 42). Katujen hoitoluokitus vaikuttaa eri tehtävien lähtökynnysten sekä toimenpideaikojen määrittelyyn siten, että korkeimmassa hoitoluokassa olevalla kadulla on pienin lähtökynnys ja lyhin toimenpideaika hoitotoimenpiteiden suorittamiselle.

Alla on esitetty kaupungin katujen hoitoluokat 1.10.2016 lähtien:

Hoitoluokka II Keskustie, Aihtiantie
Hoitoluokka III kaikki muut kadut
   
Hoitoluokka B kaikki kevyen liikenteen väylät


Palautteet

Kaikki auraukseen ja liukkauden torjuntaan liittyvät pyynnöt, palautteet ja toiveet kaupungin hoitoon kuuluvilta alueilta pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti palautelomakkeella. Kiireelliset ilmoitukset voi tehdä virka-aikana suoraan työmaamestarille ja virka-ajan ulkopuolella kaupungin vikapäivystäjälle.


Ilmoitukset maanteiden kunnosta tai niissä esiintyvistä liikenteen ongelmista voi tehdä ympäri vuorokauden palvelevaan Tienkäyttäjän linjaan p. 0200 2100.