• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Aurausalueet- ja urakoitsijat 2017 - 2020

Aurausalueet

Liikenneväylät

Oriveden kaupungin hoitovastuulla olevat kadut, kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät on jaettu kahdeksaan eri hoitoalueeseen, joista seitsemän alueen talvihoidosta vastaavat tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen kilpailuttamat urakoitsijat. Kaupunki hoitaa omalla konekeskuksellaan yhden hoitoalueen: Oripohja - Keskusta (III).

Hoitoalueilla II-VIII talvihoito käsittää urakoitsijoiden osalta pelkästään aurauksen. Liukkaudentorjunnasta em. alueilla vastaa kaupunki. Alueelle I on kilpailutettu urakoitsija aurauksen lisäksi myös liukkaudentorjunnan hoitoon. Polanteen poistosta vastaa kaikilla hoitoalueilla (I-VIII) kaupunki.

Alla olevaan taulukkoon on listattu liikenneväylien hoitoalueet sekä niistä vastaavat urakoitsijat yhteystietoineen:

  Hoitoalue   Urakoitsija   Yhteystiedot  
I   HIRSILÄ   Auraus   Koneurakointi Saramäki   0400 428 339
  Hiekoitus   
II   LEHDISTÖ, SILTAOJA, LIISANAHDE   Auraus   Maatalousyhtymä Kääriäinen Hannu
  ja Kääriäinen Sini-Marjaana
  0400 535 058
III   ORIPOHJA, KESKUSTA   Auraus   Oriveden kaupunki   040 133 9258
  Hiekoitus
IV   PUISTOLANRINNE, PARPOLANRINNE,
  EEROLA, KÖSSINRINNE
  Auraus   KVL-Tekniikka Oy   0400 839 242
V   PALTANMÄKI, KAUPINRINNE   Auraus   KVL-Tekniikka Oy   0400 839 242
VI   VUOHIPELTO, KIIKANMÄKI, LEHTIMÄKI   Auraus   KVL-Tekniikka Oy   0400 839 242
VII   KIIKANRINNE, PAPPILANKANGAS,
  ROVASTINKANGAS
  Auraus   Maatalousyhtymä Kääriäinen Hannu
  ja Kääriäinen Sini-Marjaana
  0400 535 058
  VIII     HAUTAKANGAS, LAITAMO, VEHKALAHTI   Auraus   KVL-Tekniikka Oy   0400 839 242


Hoitoalueet, kartat


Pysäköintialueet sekä linja-autoasema ja torialue

Kaupungin yleiset pysäköintialueet on jaettu neljään hoitoalueeseen, joista kolmen aurauksiin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on kilpailuttanut urakoitsijat. Linja-autoasemalle ja torialueelle on kilpailutettu aurausten hoidon lisäksi urakoitsija myös liukkaudentorjuntaan. Kaupunki hoitaa omalla konekeskuksellaan Kaupintien pysäköintialueen aurauksen sekä kaikkien neljän pysäköintialueen hiekoituksen.

Alla olevaan taulukkoon on listattu pysäköintialueet, linja-autoasema ja torialue sekä niistä vastaavat urakoitsijat yhteystietoineen:

  Hoitoalue   Urakoitsija   Yhteystiedot
  Linja-autoasema ja torialue   Auraus   Leal Oy   050 525 8569
  Hiekoitus
  Kääjäntien pysäköintialue (K-Rauta)   Auraus   Leal Oy   050 525 8569
  Hiekoitus   Oriveden kaupunki   040 133 9258
  Kääjäntien pysäköintialue (paloasema)   Auraus   Leal Oy   050 525 8569
  Hiekoitus   Oriveden kaupunki   040 133 9258
  Keskustan rautatieseisake pysäköintialue   Auraus   KVL-Tekniikka Oy   0400 839 242
  Hiekoitus   Oriveden kaupunki   040 133 9258
  Kaupintien pysäköintialue   Auraus   Oriveden kaupunki   040 133 9258
  Hiekoitus