• Luontoelämyksiä läpi vuoden

 • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

 • Kulttuuria ja perinteitä

 • Nopea junayhteys Tampereelle

 • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

Kunnossapito

Kaupungin kunnossapitoyksikkö huolehtii asemakaava-alueen katujen sekä kevyen liikenteen väylien hoidosta ja kunnossapidosta. Maanteiden ylläpidosta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus ja yksityisteiden ylläpidosta tiekunnat.

Kaupunki vastaa muun muassa seuraavista katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitotoimenpiteistä:

 • ajoratamaalaukset
 • auraus
 • harjaus
 • lanaus
 • liukkauden torjunta
 • paikkaus
 • pölynsidonta

Myös katuvaloihin ja liikennemerkkeihin liittyvät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet kuuluvat kaupungille.