• Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonnollisesti Orivesi!

Kunnossapito

Kaupungin kunnossapitoyksikkö huolehtii asemakaava-alueen katujen sekä kevyen liikenteen väylien hoidosta ja kunnossapidosta. Maanteiden ylläpidosta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus ja yksityisteiden ylläpidosta tiekunnat.

Kaupunki vastaa muun muassa seuraavista katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitotoimenpiteistä:

  • ajoratamaalaukset
  • auraus
  • harjaus
  • lanaus
  • liukkauden torjunta
  • paikkaus
  • pölynsidonta

Myös katuvaloihin ja liikennemerkkeihin liittyvät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet kuuluvat kaupungille.