• Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Tiedote 8.6.2018 / NCC Suomi Oy

Ensi maanantaista 11.6. alkaen myös Keskuskoulun kohdalla liittymäjärjestelyt muuttuvat. Risteysalue muutetaan väliaikaiseksi liikenneympyräksi. Vanhat opasteet korvataan lopullisen tilanteen mukaisiksi mahdollisimman pian.

Juhannusviikolla tehdään kaivutöitä KT 58:n poikki. Työt pyritään järjestämään siten, että haittaa liikenteelle on mahdollisimman vähän. Kantatiellä on koko ajan liikennöitävä kaista molempiin suuntiin. Myöhemmin loppukesästä tehtävät  asfaltointityöt tehdään pääsääntöisesti yöaikaan, jotta työn aiheuttama haitta olisi mahdollisimman pieni. Työkohteessa on 30 km/h nopeusrajoitus, jotta myös työntekijät voivat tehdä työtään turvallisesti.
 
Urakasta vastaava NCC Suomi Oy pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa sekä toivoo malttia liikenteeseen.

 

Tiedote 21.5.2018 / Ely-keskus

Kantatie 58:lle rakennetaan uudet kiertoliittymät Keskustien ja Opintien liittymään sekä Tampereen suuntaan menevän valtatie 9:n rampin ja Kaislahdentien liittymään. Samalla kunnostetaan olemassa olevaa, Tampereen suunnalta tulevan rampin pään kiertoliittymää. 

Hankkeessa rakennetaan myös kolme uutta linja-autopysäkkiä, kaksi pyöräpysäköintipaikkaa ja autojen liityntäpysäköintialue joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi. Asuinviihtyvyyden parantamiseksi rakennetaan Tampereen suuntaan menevän rampin läheisyyteen melusuojaus. Lisäksi Aihtiantien ja Uotilantien liittymässä olemassa olevaan kiertoliittymään tehdään pienimuotoisia korjauksia erikoiskuljetuksia varten. Toteutettavilla toimenpiteillä parannetaan kantatien 58 liikenneturvallisuutta sekä edistetään joukkoliikenteen ja jalankulku- ja polkupyöräliikenteen toimintaedellytyksiä.

Tietyöt käynnistyvät toukokuun aikana. Keskustien ja Opintien kiertoliittymän rakentaminen aloitetaan kesäkuun alussa koululaisten jäädessä kesälomille.

Muuttuvista järjestelyistä tiedotetaan Oriveden kaupungin internet-sivuilla sekä paikallislehdessä.

Rakennushanke tulee aiheuttamaan haittaa kantatien 58 ja katuverkon ajoneuvoliikenteelle sekä jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tulevan kesän aikana. Loppukesästä saadaan kuitenkin nauttia monipuolisesta, laadukkaasta ja turvallisesta liikkumisympäristöstä.

Hyvää kesää ja malttia liikenteeseen!

Lisätietoja antavat:

Projektipäällikkö Jarkko Peurala, p. 0400 995 818, Pirkanmaan ELY-keskus
Tekninen johtaja Antti Jortikka, p. 040 133 9247, Oriveden kaupunki
Vastaava työnjohtaja Jonne Torikka, p. 040 592 5155, NCC Suomi Oy