• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Katuvalaistus

Huolto ja kunnossapito

Vuosittain suoritettava perusteellinen katuvalohuolto tehdään Orivedellä syksyllä ja talvella. Keskitetyn huollon lisäksi yksittäisiä katuvaloja vaihdetaan ja korjataan vikailmoitusten perusteella ympäri vuoden. Huoltokierrosten ja korjaustöiden aikana katuvaloja voidaan joutua sytyttämään myös päiväsaikaan, jotta palaneet lamput ja viat saadaan paikallistettua.

Valtatie 9:n ja kantatie 58:n katuvalojen kunnossapito ja huolto kuuluu Pirkanmaan ELY-keskukselle. Kaikki muut katuvalot kuuluvat Oriveden kaupungille. Rikkinäisistä katuvalolampuista ym. katuvalovioista voi ilmoittaa kohteesta riippuen joko kaupungin työmaamestarille tai Tienkäyttäjän linjaan (VT9, KT 58).
 

Yöajan sammutukset

Kaupungin katuvalaistuksen sähkön käyttöön on haettu eri toimenpiteillä sekä energiaa että kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Katuvalojen saneerausten yhteydessä on siirrytty muun muassa energiatehokkaampiin lamppuihin. Tämän lisäksi katu- ja tievalaistusten yöajan sammutuksilla on saatu merkittäviä säästöjä.

Yleisillä teillä olevien ja kaupungin omistamien tievalaistusten yöajan sammutukset on otettu laajennetusti käyttöön vuonna 2014. Tekninen lautakunta on päättänyt asiasta kokouksessaan 22.1.2014 (§ 7). Tievalaistuksen sammutusaika on klo 24:00 - 05:00 lukuun ottamatta Eräjärven tievalaistusta, jonka sammutusaika viikonloppuisin on klo 03:00 - 05:00 paikallisen ravintolatoiminnan johdosta. Myös Rönnin kohdalla katuvalot on säädetty palamaan poikkeavasti tanssitilaisuuksien ajaksi.

Vuonna 2015 asemakaava-alueen katuvalokeskukset varustettiin valaistuksen ohjausjärjestelmillä, joilla voidaan rajoittaa katuvalojen käyttöä öiseen aikaan. Asemakaava-alueella kaupungin katuvaloista on sammutettuina yöaikaan noin joka kolmas katuvalo. Katuvalojen erilaisista kytkennöistä johtuen sammutuksia ei ole joka paikassa pystytty tekemään siten, että järjestäen joka kolmas katuvalo olisi sammutettuna. Periaatteena sammutuksissa on kuitenkin se, että katuvaloista palaa kaksi kolmasosaa ja sammutettuina on yksi kolmasosa.