• Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Luonnollisesti Orivesi!

Katu- ja sijoitusluvat

Katualueilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. Tällä luvalla kaupunki valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Työt pyritään rajaamaan tarkasti sekä tekemään nopeasti ja turvallisesti siten, että yleisillä alueilla aiheutettu haitta töistä jää mahdollisimman pieneksi.

Työstä vastaavan on tehtävä kadulla ja yleisellä alueella tehtävästä työstä ilmoitus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa sen jälkeen, kun kaupunki on antanut sille suostumuksensa. Sijoitussopimus tarvitaan silloin, kun katualueelle tai muulle yleiselle alueelle sijoitetaan pysyvästi uusia rakenteita, kuten johtoja, putkia tai laitteita.

Katu- ja sijoituslupiin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä kunnallistekniikan päällikköön.
 

Katu- ja sijoitusluvan hakeminen

Täytä, tulosta ja allekirjoita alla oleva katu- ja sijoituslupahakemus. Skannaa allekirjoitettu hakemus ja lähetä se sähköpostilla liitteineen osoitteeseen kirjaamo(at)orivesi.fi.

  Katu- ja sijoituslupahakemus
  Kaivu- ja sijoituslupaehdot