• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

Pilaantuneet maa-alueet

Maaperän paikallista pilaantumista on tapahtunut sellaisilla paikoilla, joissa maaperään on päässyt öljyä, torjunta-aineita tai muita kemikaaleja. Mahdollisia pilaantuneita maa-alueita on kartoitettu ja niitä on merkitty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rekisteriin Orivedeltä 79 ja Juupajoelta 30. Monet näistä ovat entisiä kauppoja, joilla on ollut polttoaineiden jakelua. Öljy-yhtiöt ovat yhdessä muiden toimijoiden kanssa perustaneet maaperän kunnostusohjelman SOILI, johon oli hakuaikaa vuoden 2005 loppuun. Siihen hyväksytyillä kiinteistöillä maaperän tutkiminen ja mahdollinen puhdistus on entisen jakeluaseman omistajalle maksutonta, koska kustannukset maksaa öljysuojarahasto.

Pilaantuneen maan puhdistamisesta vastaa pilaantumisen aiheuttaja. Jos tämä ei ole tiedossa, puhdistamisesta vastaa yleensä alueen haltija. Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt pilaantumista aiheuttavaa ainetta, siitä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

Pilaantuneen maa-aineksen käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Vaihtoehtoisesti puhdistaminen voidaan toteuttaa alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän ilmoituksen perusteella laissa määritellyissä tapauksissa.

Jos maaperä likaantuu onnettomuuden tai vastaavan tapahtuman seurauksena, torjunta- ja suojaustoimenpiteet tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti.Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii onnettomuustilanteessa alkutöistä, minkä jälkeen vastuu siirtyy kunnostajalle.

Ympäristönsuojelulain 104 §:ssä on säädetty maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan velvollisuudesta esittää käytettävissä olevat tiedot maaperän pilaantumisesta uudelle omistajalle tai haltijalle. Kauppakirjassa tai vuokrasopimuksesssa tulisi olla tiedot siitä, mitä toimintaa kiinteistöllä on harjoitettu, mitä aineita alueella on, onko maaperässä aineita tai jätteitä, jotka voivat aiheuttaa pilaantumista sekä onko maaperän todettu pilaantuneen. Jos selontekovelvollisuus laiminlyödään, on ostajalla mahdollisuus vaatia kaupan purkua, hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. Uusi ostaja tai haltija voi joutua vastuuseen puhdistamisesta, jos hän on tiennyt tai hänen olisi ollut mahdollista selvittää alueen olevan pilaantunut.