• Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Ilman laatu

Oriveden seudulla ei ole suuria ilmapäästöjä aiheuttavaa teollisuutta. Suurimmat päästöjen aiheuttajat ovat liikenne ja lämpölaitokset. Kaukokulkeutumana tulevat rikkidioksidilaskeumat ovat vähentyneet oleellisesti 1980-lukuun verrattuna. Ilmanlaatua seurataan pääosin valtakunnallisesti sekä laitosten tarkastusten ja päästöraporttien avulla.

Rikkidioksidia syntyy lähinnä rikkipitoisia polttoaineita, kuten esim. rikkipitoista öljyä poltettaessa. Polttoöljyjen rikkipitoisuutta on parin viime vuosikymmenen aikana alennettu.

Hiukkasia joutuu ilmaan teollisuusprosesseista, lämmityksestä ja liikenteestä. Haitallisimpia ihmisen terveydelle ovat pienhiukkaset, joita syntyy poltossa. Kokonaishiukkaspitoisuudet ilmassa ovat suurimmillaan keväisin.

 

Meluselvitykset

Uusien alueiden kaavoitusta varten tehdään usein melumittauksia ja laskennallisia meluarvioita. Myös melua aiheuttavien toimintojen ympäristössä tehdään tarvittaessa melumittauksia.

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus, ei kuitenkaan yksityishenkilön talouteen liittyvästä tai puolustusvoimien toiminnasta eikä ympäristönsuojelumääräyksissä erikseen mainituista toiminnoista. Ilmoituslomake löytyy hakemistosta lomakkeet.