• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun toimipiste sijaitsee kaupunginvirastolla, osoite Keskustie 23, II kerros, Ympäristöpalvelut.

Oriveden ympäristölautakunta toimii Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta).

Lupa-, ilmoitus- ja valvontamenettelyin pyritään siihen, että erilaiset toiminnot aiheuttaisivat mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät koostuvat ennakkovalvonnasta (lupien ja ilmoitusten käsittely), jälkivalvonnasta (ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, maa-aineslain ym. lainsäädännön valvonta) sekä pitkäjänteisemmästä ennaltaehkäisevästä toiminnasta, ympäristöä koskevasta suunnittelusta ja ympäristön tilan seurannasta sekä tiedottamisesta ja koulutuksesta.

Oriveden kaupunginvaltuusto on antanut 17.6.2013 Oriveden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.8.2013.

Oriveden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset


Juupajoen kunnanvaltuusto on antanut 2.9.2013 Juupajoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.11.2013.

Juupajoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset