• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Viheralueiden hoitoluokitus, luonnos

Viheralueiden hoitoluokat
 

  VIHERALUEIDEN
  HOITOLUOKAT

 

  A RAKENNETUT
  VIHERALUEET

  A1   Edustusviheralueet

 

  A2   Käyttöviheralueet

 

  A3   Käyttö- ja suojaviheralueet

 

  B1   Maisemapelto

 

  B2   Käyttöniitty

 

  B3   Maisemaniitty ja laidunalue

 

  B4   Avoin alue ja näkymä

 

  B5   Arvoniitty

  C TAAJAMAMETSÄT

  C1   Lähimetsä

 

  C2   Ulkoilu- ja virkistysmetsä

 

  C3   Suojametsä

 

  C4   Talousmetsä

 

  C5   Arvometsä

  TÄYDENTÄVÄT LUOKAT

  E Erityisalue

 

  S Suojelualue

 

  R Maankäytön muutosalue

 

  O Hoidon ulkopuolella oleva alueOriveden kaupungin viheralueiden hoitoluokitus ja pinta-alat 2015, luonnos

Luonnos kaupungin viheralueiden hoitoluokitukseksi (karttapalvelu)
 

LUOKKA   PINTA-ALA LIIKENNEVIHERALUEET YHTEENSÄ
A1 EDUSTUS-VIHERALUEET Luokkaa ei ole käytetty, koska ei ole mahdollista hoitaa alueita luokituksen edellyttämällä tavalla, eikä niitä ole perustettu niillä edellytyksillä.      
A2 KÄYTTÖ-VIHERALUEET Kaupunkipuistoja- ja aukioita, leikkipuistoja, liikenneviheralueita keskustan alueella, pihoja sekä liikuntaan ja toimintaan tarkoitettuja viheralueita.   6,58 ha 2,26 ha  
A3 KÄYTTÖ- JA SUOJAVIHERALUEET Yleensä laajoja rakennetun ja luonnonympäristön välimaastoon sijoittuvia puistoja, suojavyöhykkeitä, tai kiinteistöjen piha-alueiden luonnonmukaisemmin hoidettavia osia, liikuntavihreyttä sekä katuviheralueita ydinkeskustan ulkopuolella. 23,79 ha 5,16 ha  
A -LUOKKA YHTEENSÄ 30,37 ha 7,42 ha   37,79 ha
B2 KÄYTTÖNIITTY Avoimia tai puoliavoimia yleensä koko pinta-alaltaan käytettävissä olevia niittyjä. 51,03 ha    
B3 MAISEMANIITTY
JA LAIDUNALUE
Maisemaniityt ovat avoimia tai puoliavoimia niittyjä, joissa kulku on ohjattu esimerkiksi poluille. Laidunalueet ovat niittyjä, jotka hoidetaan laiduntamalla.   2,17 ha    
B4 AVOIN ALUE
JA NÄKYMÄ
Alueita, joita ylläpidetään avoimina näkymien säilyttämiseksi tai esimerkiksi alueella olevan teknisen verkoston ylläpitämiseksi (sähkölinjat). 12,31 ha    
B -LUOKKA YHTEENSÄ       14,34 ha
C1 LÄHIMETSÄ Lähellä asutusta sijaitsevia metsiä, joihin kohdistuu runsaasti käyttöä ja kulutusta.   9,47 ha    
C2 ULKOILU- JA VIRKISTYSMETSÄ Taajamassa tai sen ulkopuolella olevia laajempia metsäalueita, jotka on tarkoitettu ulkoiluun ja retkeilyyn.   4,51 ha    
C3 SUOJAMETSÄ
Asutuksen ja muun rakennetun ympäristön sekä erilaista häiriötä aiheuttavien toimintojen välissä sijaitsevia metsiä.
  6,64 ha    
C5 ARVOMETSÄ Erityisen arvokas kohde maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden ominaispiirteiden vuoksi.   8,52 ha    
C -LUOKKA YHTEENSÄ       29,14 ha
E  ERITYISALUE Satama- ja kanava-alueita, veneiden talvisäilytyspaikkoja, urheilukenttiä, uimapaikkoja, koira-aitauksia, koirien uittoalueita, matonpesupaikkoja jne.    2,27 ha       2,27 ha
R MAANKÄYTÖN MUUTOSALUE Yleis- tai asemakaavassa rakentamiseen osoitettu alue.   1,03 ha       1,03 ha
S SUOJELUALUE Lain nojalla tai maanomistajan omalla päätöksellä suojeltu alue.   0,16 ha       0,16 ha
O HOIDON ULKOPUOLELLA OLEVA ALUE Hoidon ulkopuolella oleva alue luokitellaan tähän luokkaan. 94,77 ha     94,77 ha
KAIKKI LUOKAT YHTEENSÄ     180,20 ha
HOIDON PIIRISSÄ       85,43 ha
HOIDON ULKOPUOLELLA       94,77 ha