• Luonnollisesti Orivesi!

 • Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

Puistot ja yleiset alueet

Puistot ja yleiset alueet -tulosyksikön tehtävänä on Oriveden kaupungin viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Tulosyksikön hoidossa on yhteensä noin 32 hehtaaria puisto- ja viheralueita. Luonnonpuisto- ja taajamametsiä on puolestaan yhteensä noin 120 hehtaaria. Viheralueita hoitoluokitellaan parhaillaan, joten aluekoot ja hoitoluokat tarkentuvat hoitoluokituksen valmistuessa. Viheralueilla tarkoitetaan mm. rakennettuja puistoja, liikenneviheralueita, taajamametsiä ja leikkikenttiä. Leikkikenttiä Orivedeltä löytyy tällä hetkellä 17 kpl.

Alla on lueteltu Puistot ja yleiset alueet -tulosyksikölle kuuluvia tehtäviä:

 • Oriveden kaupungin viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.
   
 • Yleisten (viher)alueiden siivous ja roska-astioiden tyhjennys.
   
 • Tähtiniemen puutarhajätteen vastaanottopaikan hoitaminen.
   
 • Kasvualustan valmistaminen omaan käyttöön sekä myyntiin jatkojalostamalla Tähtiniemen jätevesipuhdistamon kompostoitua yhdyskuntalietettä.
   
 • Vieraslajien torjunta kaupungin omistamilta viheralueilta.
   
 • Leikkikenttien lakisääteiset tarkastukset.
   
 • Romuajoneuvojen siirroista huolehtiminen.

 

Kadut kuntoon

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta muuttuivat 1.11.2005.

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa jalankulkijoiden olosuhteita sekä selkeyttää kunnan ja tontinomistajan välistä tehtävänjakoa.

Kadut ja tiet -osion alla on kerrottu tarkemmin vastuujaoista ja lain pääkohdista.