• Luonnollisesti Orivesi!

 • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

 • Luonnollisesti Orivesi!

 • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

PAIKKATIETO JA MITTAUS

Oriveden kaupunki on siirtynyt helmikuussa 2012 käyttämään ETRS GK24 tasokoordinaattijärjestelmää ja N2000 korkeusjärjestelmää.

 

Kiinteistötekniset tehtävät
 • Kiinteistörekisteri/ kaupungin omistamat maat
 • Kiinteistötoimitusten maastotyöt, laskenta ja kartat, rajojen aukaisut (kaupungin maat)
   
Kaavoitus- ja kunnallistekniset mittaukset
 • Asemakaavojen paalutus
 • Kunnallistekniikan suunnitelma- ja rakentamismittaukset
 • Katualueiden haltuunottolaskelmat
 • Rakennusten merkintä kaava-alueella 
 • Numeerisen asemakaavan pohjakartan ylläpito
  • Numeerista karttaa yhteensä n. 4000 ha. 
   Hirsilä 277 ha / vuodelta 1996 ja 
   Keskusta 3700 ha / pääosin vuodelta 2011, ajantasaistetaan aina tarpeellisilta osiltaan.  
 • Geodeettinen laskenta
 • Maaperätutkimukset kaupungin työmailla 
   
Osoitteet
 • asemakaava-alueet, osoitenumerot
 • haja-asutusalueet, tiennimet ja osoitenumerot
   
 
Tuotteita ja suorituksia
 • Karttatulosteet  paperilla tai sähköpostin välityksellä (PDF).
 • Kiintopistetiedot
 • Paikkatietoaineistojen irrotukset esim. suunnitteluun AutoCad DWG

   
Mittaustoimen henkilöstö
 • vt. kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall (kaava-asiat, maanmittausinsinöörin sijainen)
  puh. 040 1339133 
  fax. (03) 565 56 190
  e-mail: seppo.tingvall@orivesi.fi
   
 • kartoittaja  (maastomittaus, rakennuspaalutusten tilaukset, kiintopistetiedot)
  • mittausmies Tapio Ryyppö  (johtokartoitus, maaperätutkimukset, projektit)
   puh. 040 561 6215 
    

Maastokalusto
 • infrapunatakymetri, Trimble S3 robotti
 • GNSS-satelliittimittauslaite Trimble R8-3
 • moottoripainokaira
 • iskuporavasara - Cobra
 • vaaituskone
 • pienmittausvälineet
 • raivausvälineet
 • viestintävälineet
 • moottorikelkka
 • Toyota maastopakettiauto 
   
Sisätyövälineet
 • PC- kalusto / 3 kpl
 • Erityisohjelmistot:
  • FactaMap / kartat,  paikkatieto
  • ArcGIS / kartat, paikkatieto
  • AutoCadMap2014 / suunnittelupohjat
  • KuntaNet / rekisterit
  • Piirturi / Canon iPF 825, mustesuihku/ A4-A0, ylikoot