• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

Maa- ja metsätilat

Yleistä

Oriveden kaupunki omistaa yhteensä n. 400 kiinteistöä, joiden pinta-ala on n. 1220 hehtaaria.

   Haja-asutusalue (ha) Kaava-alue (ha)
Peltoa 66,5 6,8
Talousmetsää 813,9  
Rakennusmaata 20,3 89,5
Muut 40,4 183,2*


*sis.mm. kadut ja viheralueet (puistot, puistometsät)
 

Vuokratut alueet

Pellot 62 ha
Rakennusmaat 7 ha
Erityisalueet  3 ha
Metsästysmaat 599 ha

 

Maanvuokra-asioita hoitaa vt. kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall, puh. 040 133 9133.


Metsien hoito

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti metsänhoitoyhdistyksen avustuksella. Kaupungin puolesta yhteyshenkilönä on vt. kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall, puh. 040 133 9133.

Kaava-alueen puistojen, puistometsien ja muiden viheralueiden hoidosta vastaa kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen, puh. 0400 730 802