• Ihmisen paras kesäkaupunki

  • Luonnollisesti Orivesi!

Maa- ja metsätilat

Yleistä

Oriveden kaupunki omistaa yhteensä n. 400 kiinteistöä, joiden pinta-ala on n. 1220 hehtaaria.

   Haja-asutusalue (ha) Kaava-alue (ha)
Peltoa 66,5 6,8
Talousmetsää 813,9  
Rakennusmaata 20,3 89,5
Muut 40,4 183,2*


*sis.mm. kadut ja viheralueet (puistot, puistometsät)
 

Vuokratut alueet

Pellot 62 ha
Rakennusmaat 7 ha
Erityisalueet  3 ha
Metsästysmaat 599 ha

 

Maanvuokra-asioita hoitaa vs. maankäyttöinsinööri Seppo Tingvall, puh. 040 1339133.


Metsien hoito

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti metsänhoitoyhdistyksen avustuksella. Kaupungin puolesta yhteyshenkilönä on vs. maankäyttöinsinööri Seppo Tingvall, puh. 040 1339133.

Kaava-alueen puistojen, puistometsien ja muiden viheralueiden hoidosta vastaa kunnallistekniikan päällikkö Seppo Jokinen, puh. 0400 730 802