• Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Kulttuuria ja perinteitä

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2017

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Lisätietoja antavat vs. maankäyttöinsinööri Seppo Tingvall puh. 040 133 9133, vs. maankäyttöteknikko Jenni Nurmi puh. 044 421 5194  ja tekninen avustaja Anne Myllymäki-Lepistö puh. 040 133 9132.

KAAVOITUSKATSAUS 2017 (pdf)

Kaavoituskatsauksen liitekartat:

Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 (pdf)

Oriveden kaupungin rantaosayleiskaava, karttaliite (pdf)

Keskusta (pdf)

Asema (pdf)

Hirsilän alue (pdf)