Sulje

Tietoa evästeistä

Sivustollamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Jos käytät useampaa eri selainta, muista poistaa evästeet kaikista.

Kaavoitus

Toiminnan kuvaus

Kaavoitus hoitaa maankäytön suunnitteluun mm. kaavoitukseen, liittyviä asioita sekä maapolitiikkaan (maan osto ja myynti, etuostoasiat ym.) liittyviä asioita.

 

Kaavoituksen henkilöstö

Vt. kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall
puh. 040 133 9133
sähköposti: seppo.tingvall@orivesi.fi

 

Kaavasuunnittelija Tea Jylhä
puh. 050 329 5303
sähköposti: tea.jylha@orivesi.fi

 

Tekninen avustaja Anne Myllymäki-Lepistö
puh. 040 133 9132
sähköposti: anne.myllymaki-lepisto@orivesi.fi

 

Kaavoitustilanne

Taajama-alueet:

Keskustaajamassa on kaupunginvaltuuston hyväksymä (ei oikeusvaikutteinen) yleiskaava.

Asemakaava-aluetta on Keskustaajamassa (Kirkonseutu ja Asemanseutu) sekä Hirsilässä. Asemakaava-alueelle voidaan myöntää rakennuslupa, mikäli hanke on kaavan mukainen.

Asemakaavan ulkopuolella rakentaminen saattaa vaatia ns. suunnittelutarveratkaisun ennen kuin varsinainen rakennuslupa voidaan myöntää. Osa tällaisista suunnittelutarvealueista määräytyy suoraan lain nojalla ja osa ilmenee rakennusjärjestyksestä. Ennen rakennuspaikan hankintaa kannattaa tiedustella sen rakentamismahdollisuuksista rakennusvalvonnasta.
 

Ranta-alueet:

Pohjoisella järvialueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava samoin kuin Iso Teerijärvellä. Näiden alueella voidaan rakennusluvat myöntää suoraan em. kaavojen perusteella. Muita kaupungin rantoja koskeva yleiskaavoitus on vireillä.

Lisäksi useilla järvillä on ranta-asemakaavoja (aik. rantakaavoja), joiden alueella rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kyseisten kaavojen perusteella.

Muilla ranta-alueilla kuin ranta-asemakaava-alueilla tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueilla rakentaminen vaatii pääsääntöisesti poikkeusluvan (ei koske mm. olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista). Ranta-alueelle rakennettavan uuden rakennuksen poikkeusluvat käsittelee nykyisin Oriveden kaupungin ympäristölautakunta.


Yleistä

Lisätietoja vireillä olevista kaavahankkeista saa vähintään kerran vuodessa julkaistavasta kaavoituskatsauksesta. Uusista kaavahankkeista laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta saa tietoa kaavahankkeesta ja sen käsittelyvaiheista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa kaavan sisältöön.

 

Maapolitiikka

Vt. kaavoituspäällikkö valmistelee kaupungin maanostoja ja –myyntejä sekä maanvuokrauksia.

Alle 15 000 euron kaupoista päättää vt. kaavoituspäällikkö. Tätä suuremmista kaupoista päättää kaupunginhallitus ja yli 250 000 euron kaupoista kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto päättää myös pienemmistä kaupoista silloin, kun talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä hankintaan.

 

Myynnissä olevat tontit

Lisätietoja saa vt. kaavoituspäälliköltä ja kaavasuunnittelijalta. Omakotitonttien ja paritalotonttien varaamisesta päättävät vt. kaavoituspäällikkö ja kaavasuunnittelija. Omakotitalotonttien ja paritalotonttien osalta myynnistä päättää vt. kaavoituspäällikkö, kun myynti tapahtuu yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Muiden tonttien varaamisesta ja myynnistä päättää kaupunginhallitus.

 

Maanhankinta

Oriveden kaupunki ostaa vuosittain erilaisia alueita mm. rakennustontteja sekä keskustasta että kyläalueilta, raakamaata, metsämaata, asemakaavan puisto- ja katualueita yms. Myyntitarjousten osalta voit ottaa yhteyttä vt. kaavoituspäällikköön.
 

Etuostoasiat

Kaupungilla on etuostolain mukaan mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön (tai kiinteistön määräosan tai määräalan) kaupassa. Tämä mahdollisuus ei riipu alueen sijainnista, mutta kaupungin tulee hankkia alue joko yhdyskuntarakentamiseen tai virkistys- tai suojelutarkoituksiin. Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole mm. alle 5000 m2:n kaupoissa, lähisukulaisten välisissä kaupoissa tai pakkohuutokaupoissa. Etuoston mahdollista käyttämistä koskeva päätös kaupungin tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Tänä aikana ostaja ei saa lainhuutoa, ellei hanki kaupungilta todistusta siitä, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan. Todistuksen antaa pyynnöstä vt. kaavoituspäällikkö. Todistuksen antamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.