• Luonnollisesti Orivesi!

  • Lähde syysretkelle Vuorijärven retkeilyreitille!

  • Lähde nauttimaan Onninpolun syysväreistä!

  • Luonnollisesti Orivesi!

Vuokra-asunnon irtisanominen

Voit irtisanoa Oriveden kaupungin tai Oriveden Kotikoivu Oy:n vuokra-asunnon irtisanomislomakkeella (tulosta lomake).
Irtisanomislomakkeita on saatavilla myös Oriveden kaupungintalon ala-aulan pöydältä ja asumispalveluiden toimistosta. Lomake palautetaan suoraan Oriveden kaupungin asumispalveluiden toimistoon Keskustie 23, tai osoitteella: Oriveden kaupunki, Asumispalvelut, PL 7, 35301 ORIVESI.

Vuokra-asunnon irtisanomisaika on asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain (AHVL) mukaan asukkaan puolelta 1 kuukausi. Irtisanomisaikaan ei lasketa sitä kuukautta, jona irtisanomisesta ilmoitetaan. Jos esimerkiksi irtisanot asuntosi 16.03. irtisanomisaika alkaa 01.04. ja vuokrasopimus päättyy aikaisintaan 30.04.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja kaikkien vuokrasopimukseen merkittyjen vuokralaisten on se allekirjoitettava. Myös puolison on allekirjoitettava irtisanomisilmoitus, koska yhteisenä kotina olevaa vuokra-asuntoa ei voi irtisanoa ilman puolison suostumusta. Tämä koskee sekä avio- että avopuolisoita ja myös siinä tapauksessa, että puoliso on muuttanut asuntoon myöhemmin, eikä ole vuokrasopimuksen allekirjoittaja.

Irtisanomisen lisäksi vuokralaisen on tehtävä virallinen muuttoilmoitus väestörekisteriin.


Asunnon tarkastaminen ja vakuudesta pidättäminen

Vuokranantaja voi tarkastaa asunnon jo ennen vuokrasopimuksen päättymistä, jotta tiedetään onko asunto vuokrattavissa uudelle asukkaalle heti sopimuksen päätyttyä ja onko toistaalta asunnossa jotain sellaista korjattavaa jonka kustannuksia pidätetään vakuudesta.

Vakuudesta voidaan pidättää maksamattomien maksujen lisäksi huolimattomuudella tai huonolla hoidolla aiheutettujen, normaalista kulumisesta poikkeavien vahinkojen korjauskuluja. Vakuudesta voidaan periä myös lukituksen uudelleensarjoituskuluja (avaimia palauttamatta) ja muita vuokralaisen laiminlyönnistä aiheutuvia epäsuoria kuluja (esim. huoneisto ei ole ollut tyhjä ja huolellisesti siivottu tai kotieläimet ovat vahingoittaneet asuntoa) sekä vuokralaisen kiinteistöön jättämän omaisuuden poistamiskuluja.