• Kulttuuria ja perinteitä

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Nopea junayhteys Tampereelle

Yleinen edunvalvonta

Holhoustoimilain mukainen päämiesten taloudellinen ja henkilöä koskeva edunvalvonta.

 

Edunvalvontatehtävät hoitaa Pirkanmaan oikeusaputoimisto

Yhteystiedot:

1. yleinen edunvalvoja
soittoaika klo 10.30-11.30, puhelin 029 565 2741

Edunvalvontasihteeri Anu Helin
soittoaika klo 10.30-11.30, puhelin 029 565 2736
sähköposti: anu.helin@oikeus.fi  

Soittoajan ulkopuolella puhelut ohjautuvat vaihteeseen, puhelin 029 565 2730.
 

Osoite: 
Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Yleinen edunvalvonta/ 1.yev
Hämeenkatu 24 B, 6. kerros
33200 TAMPERE