• Monipuoliset harrastus- mahdollisuudet

  • Elämisen laatua joka ikävaiheeseen

  • Luontoelämyksiä läpi vuoden

  • Nopea junayhteys Tampereelle

  • Kulttuuria ja perinteitä

Keskusarkisto

Keskusarkiston tehtävänä on huolehtia kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja keskusarkistossa olevan aineiston tietopalvelusta. Keskusarkisto sijaitsee kaupungintalolla, Keskustie 23.

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja asiakkaat saavat niitä kaupungintalon tiloissa käytettäväksi. Asiakirjoja lainataan kaupungintalon ulkopuolelle vain viranomaiskäyttöön.

arkistonhoitaja
Reeta Seppälä
puh. 040 133 9102
reeta.seppala@orivesi.fi