• Kiinnostava kaupunki luonnon keskellä

  • Kirkkolahtea kiertävä Onninpolku on kaunis talvellakin

  • Kesäpäivää voi viettää vaikka Längelmäveden rannalla

  • Näillä laduilla kelpaa hiihdellä!

  • Liikuntahallin vieressä on viehättävä lampi

  • Kirjastossa on esillä myös taidetta

  • Luonnollisesti Orivesi!

Ohje- ja johtosäännöt

Hallintosääntö 

Valtuuston työjärjestys

Konserniohje 

Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö

Tarkastussääntö

Yhteistoimintasääntö
 
Tampereen kaupunkiseudun seutuviestinnän käytäntö jäsenkunnissa 

Oriveden kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma

 

Hankintaohjeet

Hankintaohje versio 2 - 27.1.2012

Liite 1 - Hankintojen Ratkaisuoikeudet

Liite 2a - Oikaisuvaatimusohje hankintalain tarkoittamissa kansalliset kyunnysarvot alittavissa hankinnoissa

Liite 2b - Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 2c - Oikaisuohje ja valitusosoitus (erityisalat)

Liite 3a - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa

Liite 3b - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa

Liite 4 - Yleinen hankintaprosessi - kilpailuttamisen keskeiset vaiheet käytännössä

Liite 5 - Yhteishankintojen hankintaprosessikaavio

Liite 6a - Laki Julkisista hankinnoista 30.3.2007/348

Liite 6b - Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta 2011/321

Liite 6c - Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta 2011/699

Liite 7 - Hankinta-asetus 614/2007

Liite 8 - Avoimen menettelyn prosessikaavio

Liite 9 - Rajoitetun menettelyn prosessikaavio

Liite 10 - Neuvottelumenettelyn prosessikaavio

Liite 11 - Ympäristönäkökohdat hankinnoissa

 

Luottamushenkilöiden palkkiot

Oriveden kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

 

Lainsäädäntö

Järjestyslaki (612/2003) tuli voimaan 1.10.2003. Järjestyslaki kumosi aikaisemmat kunnalliset järjestyssäännöt. Järjestyslaista löytyy säännökset yleisten paikkojen turvallisuutta ja järjestystä koskevista asioista.